Oikealla asialla

Oikealla asialla -verkkoloki on lakannut ilmestymästä syyskuussa 2005. Lokissa ilmestyneet merkinnät on arkistoitu tänne. Nykyisin lokin kirjoittaja Niko Lipsanen kirjoittaa blogeihin Aiheet ja Lipsanen & Ruso.

« Edellinen | Arkisto | 2005 | Seuraava »

Julkinen valta ja lupa saastuttaa | 26.1.2005

Ympäristöverojen suurin ongelma lienee, että niitä on poliittisista syistä mahdotonta saada niin suuriksi, että ympäristön pilaamisen markkinahinta nousisi riittävän korkealle. Niinpä lienee selvää, ettei ympäristöverojen tuloilla voida korvata aiheutettuja tuhoja niistä kärsiville. Kuka ne sitten korvaa?

Verottamalla yrityksiä tai yksityisiä henkilöitä ympäristön pilaamisesta julkinen valta kerää näiltä maksun, joka itse asiassa oikeuttaa pilaamiseen. Tarkoittaako, että julkinen valta samalla ottaa itselleen vastuun ympäristön tuhoutumisesta? Ovatko saastuttajat suorittaneet osuutensa silloin, kun ovat verot maksaneet? En ole juridiikan asiantuntija, mutta näkisin tästä seuraavan, että saastuttajia ei ole yhtä helppo haastaa oikeuteen enää sen jälkeen, kun he ovat eksplisiittisesti maksaneet julkiselle vallalle luvastaan saastuttaa.

Tämä muistuttaa hieman Anna Kontulan ympäristöverokritiikkiä [sivu muuttanut], jota kommentoin merkinnässäni Ympäristöverotus vasemmalta katsottuna. On kuitenkin huomattava, että Kontulan vaihtoehto - tiukempi normiohjaus ja sääntely - on tässä suhteessa ympäristöverotustakin huonompi malli. Verotuksen kautta lupa saastuttamiseen voidaan tulkita epäsuorasti annetuksi, mutta normeilla ja sääntelyllä se annetaan eksplisiittisesti. Julkisen vallan antama lupa saastuttaa sosialisoi vastuun niiltä, joiden vastuu pitäisi kantaa.

Parasta siis olisi, että ympäristö hinnoiteltaisiin markkinoilla, koska markkinat eivät pysty sosialisoimaan siellä toimivien vastuuta. Ympäristön pilaajat voidaan haastaa oikeuteen vastaamaan teoistaan, koska kukaan ei ole antanut heille lupaa saastuttaa. Ongelma vain on siinä, että nykyisenlaiset markkinat eivät hinnoittele ympäristöä - ja ongelma johtuu vähintään yhtä paljon julkisen vallan puuttumisesta markkinoiden toimintaan kuin markkinoista itsestään. Siksi ympäristölle on annettava hinta markkinoiden ulkopuolelta, ja siihen toimivin keino lienee ympäristöverotus. Ainakin se on kankeaa normi- ja sääntelymenetelmää toimivampi vaihtoehto.

Aihepiiri: Talous ja globalisaatio

Kommentit

Arkistoitujen merkintöjen kommentointi ei ole enää mahdollista.

Ylös | Oikealla asialla | 2004 | 2005

Arkisto

Aihepiirit

Linkit


Domnik.net

Stats