Oikealla asialla

Oikealla asialla -verkkoloki on lakannut ilmestymästä syyskuussa 2005. Lokissa ilmestyneet merkinnät on arkistoitu tänne. Nykyisin lokin kirjoittaja Niko Lipsanen kirjoittaa blogeihin Aiheet ja Lipsanen & Ruso.

« Edellinen | Arkisto | 2004 | Seuraava »

Oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus ja menestyminen | 18.11.2004

Raitilla räksyttävä Matti kirjoitti otsikolla "Vasemmiston ja oikeiston tunne-erottelu":

Tiukalle oikeistolaiselle mahdollisuudeksi riittää, että laki tai tapa ei estä ketään tavoittelemasta edellä mainittuja hyviä. Vasemmistolainen puolestaan tuntee mahdollisuuden edellytyksenä: jos jollain ei ole mitään edellytyksiä saavuttaa listan hedelmiä, hänellä ei voi sanoa olevan aitoa mahdollisuuttakaan. Siksi edellytyksiä täytyy poliittisesti tuottaa.

Vertailu ontuu ensiksi jo siinä, että verrataan tiukkaa oikeistolaista (ei-tiukkaan) vasemmistolaiseen. Molemmilla puolilla on aste-eroja, ja jos oikealta otetaan laitamielipide niin sitten niin on tehtävä vasemmallakin.

Toiseksi, kyllä oikeistolainenkin haluaa, että ihmiset voisivat elää hyvin (miten itse kukin sen sitten näkee). En epäile, etteikö vasemmistolainenkin haluaisi, keinot sen saavuttamiseksi vain ovat erilaiset. Käytännössä ero näkyy esimerkiksi suhtautumisessa koulutukseen ja sosiaaliturvaan: oikeistolainen painottaa näistä ensimmäistä, koska se on konkreettinen tie parempaan. Sosiaaliturvaa tarvitaan, mutta siinä pitää pyrkiä siihen, että se olisi väliaikaista. Vasemmistolainen malli taas painottaa erilaisia sosiaalisia tukia, jotka jähmettävät tilanteen paikalleen. Sillä tavalla köyhät pidetään köyhinä ja potentiaalisina vasemmiston äänestäjinä.

Sen sijaan, että vasemmistossa pyrittäisiin luomaan aitoja edellytyksiä kaikkien menestymiselle siellä pyritään luomaan esteitä sille, etteivät ne, jotka jo menestyvät, menestyisi. Vasemmistolaisen näkökulman mukaan tasa-arvoista on, että kaikki saavat saman (esimerkiksi vaatimukset samapalkkaisuudesta, yhtenäisestä peruskoulusta yms.). Oikeistossa ihmisten yksilöllisten erojen sivuuttaminen nähdään epätasa-arvoisena: koska ihmiset ovat erilaisia, sama ei ole kaikille yhtä hyvä.

Oikeistolaisuuteen kuuluu myös vapauden ja vastuun tiukka yhteensidonta. Ihmisillä on vapaus tehdä valintoja, mutta vastuu kantaa niiden seuraukset. Yhteiskunnan on tultava apuun, että epäonnistuneidenkin ratkaisujen jälkeen uusi nousu on mahdollinen. Mutta luovuttaessaan osan vastuustaan yhteiskunnalle luovuttaa myös osan vapaudestaan - siksi yhteiskunnalla on oikeus vaatia vastinetta antamalleen tuelle.

Samaa aihepiiriä olen käsitellyt aiemmin esimerkiksi merkinnöissäni Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, Epäitsekkäästä yksilöllisyydestä ja Oikeistolainen tasa-arvo. Sitä miten nämä asiat liittyvät ympäristökysymyksiin, olen käsitellyt mm. merkinnöissäni Ympäristöverotus vasemmalta katsottuna ja Ympäristöveroista ja ympäristön polkumyynnistä.

Aihepiiri: Oikeistolaisuus

Kommentit

Arkistoitujen merkintöjen kommentointi ei ole enää mahdollista.

Ylös | Oikealla asialla | 2004 | 2005

Arkisto

Aihepiirit

Linkit


Domnik.net

Stats