Oikealla asialla

Oikealla asialla -verkkoloki on lakannut ilmestymästä syyskuussa 2005. Lokissa ilmestyneet merkinnät on arkistoitu tänne. Nykyisin lokin kirjoittaja Niko Lipsanen kirjoittaa blogeihin Aiheet ja Lipsanen & Ruso.

« Edellinen | Arkisto | 2004 | Seuraava »

Ilmainen joukkoliikenne | 31.7.2004

Helsingin Sanomissa on pohdittu, mitä seurauksia olisi joukkoliikenteen muuttamisesta ilmaiseksi pääkaupunkiseudun YTV-alueella. Lähinnä paperinsäästösyistä en kyseistä lehteä tilaa, joten en ole kirjoitusta lukenut. Yleisemmällä tasolla en kuitenkaan ole vakuuttunut ilmaisen joukkoliikenteen toimivuudesta.

Myös Vapaasana.net käsittelee aihetta. Voin yhtyä siinä esitettyihin näkemyksiin: Paitsi autoilua, ilmainen joukkoliikenne vähentäisi myös kävelyä ja pyöräilyä. Pidemmällä tähtäimellä ilmaisuus myös hajauttaisi yhdyskuntarakennetta, koska pidemmistä matkoista ei tulisi lisäkuluja. Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen taas lisää liikenteen kokonaismäärää ja kasvattaa tarvittavan infrastruktuurin määrää.

Useimmiten ilmaista joukkoliikennettä kuuleekin puolustettavan sosiaalisilla eikä ympäristöargumenteilla (tai ainakin sosiaalisilla argumenteilla on enemmän uskottavuutta). Jotkut ovat taipuvaisia pitämään julkista liikennettä sen kaltaisena hyödykkeenä, joka pitäisi tarjota asukkaille ilmaiseksi. Mutta silloin ei lienisi oikeutettua rajata ilmaisuutta vain YTV-alueelle.

Ympäristön kannalta liikenteen ilmaisuus olisi kuitenkin turmiollista, koska se lisäisi liikenteen määrää. Siksi en voi kannattaa sitä sosiaalisista syistä. Myös bussilla tai raitiovaunulla matkustaminen on ympäristörasitus, vaikka tietysti useimmiten pienempi kuin autolla ajaminen. Ympäristöteko on, jos matkustaa kävellen, pyörällä tai ei matkusta ollenkaan. Turhaa matkustamista ei pidä kannustaa. Lihasvoimin liikkuminen ei ole turhaa, onhan sillä myönteisiä terveysvaikutuksia.

Vapaasana.netissä on myös nettikysely, jossa voi ottaa kantaa joukkoliikenteen maksullisuuteen. Vaihtoehtoja on ilmaisesta täysin käyttäjien maksamaan joukkoliikenteeseen. Periaatteessa olisin taipuvainen kannattamaan täyttä tuettomuutta. Liikenne on merkittävä ympäristörasite, eikä sitä pitäisi tukea -- ei edes joukkoliikennettä. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että myös autoilu joutuisi maksamaan melusta, saasteista ja hiilidioksidipäästöistään kertyvät kustannukset täysimääräisenä.

Päästökustannusten arviointi on vaikeaa, mutta joka tapauksessa summat olisivat huikeita. Joukkoliikenteen hinta ehkä kaksin- tai kolminkertaistuisi, mutta autoliikenteen moninkertaistuisi. Silloin liikkumisesta maksettaisiin asiaankuuluvaa hintaa, ja turha liikenne supistuisi minimiin. Kevyt liikenne nousisi kunniaansa.

Nykyjärjestelmässä julkisen liikenteen tukemista on kuitenkin jatkettava. Oikeaa hintatasoa on vaikea arvioida: hinnan on oltava riittävän edullinen, jotta se houkuttelee autoilijoita joukkoliikenteeseen, mutta riittävän korkea, jottei se houkuttele tarpeettomaan liikkumiseen.

Ilmaiset joukkoliikennejärjestelmät saattavat toimia joillain rajatuilla alueilla, esimerkiksi kaupunkien keskustoissa. Tällöin niiden yhteiskuntarakennetta hajauttava merkitys on pieni. Jos ne yhdistävät merkittävimmät joukkoliikenteen vaihtokohdat ja tapauksesta riippuen parkkipaikat, voivat ne olla käyttökelpoisia keinoja kaupunkikeskustojen liikenteen vähentämiseen. Esimerkiksi Ranskan Bayonnessa tämänkaltainen järjestelmä näyttäisi toimivan kohtalaisen hyvin. Suuremmilla alueilla toteutettuna ilmaisesta joukkoliikenteestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Kommentit

Arkistoitujen merkintöjen kommentointi ei ole enää mahdollista.

Ylös | Oikealla asialla | 2004 | 2005

Arkisto

Aihepiirit

Linkit


Domnik.net

Stats